เตรียมผ่อนมาตรการในสถานศึกษา หลังเปิดเรียน 1 เดือน ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19

ผ่อนมาตรการ ในสถานศึกษา หลังเปิดเรียน 1 เดือน

ผ่อนมาตรการ ในสถานศึกษา หลังเปิดเรียน 1 เดือน โดย วันนี้ ศบค.แถลงมีผู้ป่วยรายใหม่ 4 คนเป็นคนไทยที่กลับจากต่างประเทศ 3 คนแรกเป็นชาย 1 หญิง 2 เดินทางกลับจากสหรัฐอเมริกา ส่วนคนที่ 4 เดินทางกลับจากไต้หวัน ทั้งหมดอยู่ในสถานกักกันที่รัฐจัดให้

ไม่มีผู้ป่วยในประเทศ รวมผู้ป่วยสะสม 3,295 คน รักษาหายแล้ว 3,111 คน ยังคงรักษาอยู่ 126 คน ไม่มีผู้เสียชีวิตรายใหม่ คงที่ 58 คน

โดยในส่วนของสถานศึกษาที่เปิดเรียนมาประมาณ 1 เดือน ยังไม่มีการติดเชื้อใด ๆ ซึ่งอาจมีมาตรการผ่อนคลายในส่วนนี้เร็วขึ้น

ซึ่งพบว่า สถานศึกษา 25,140 แห่ง มีมาตรการความปลอดภัยลดการแพร่เชื้อโรคโควิด-19 สูงถึงร้อยละ 99.47 แต่มี 132 แห่ง ที่ยังปฏิบัติไม่ครบ และได้รับคำชี้แนะเพื่อปรับปรุงแล้ว และพบเด็กป่วยเป็นไข้หวัด 687 คน ถือเป็นจำนวนที่น้อย เพราะสวมหน้ากากอนามัย / ซึ่ง ศบค.ได้นำมาพิจารณาเพื่อลดผลกระทบกับเด็กให้ได้มากที่สุด…