2600

บรรจุครูคืนถิ่นกว่า 2,600 อัตรา ภายใน 4 ต.ค.นี้

บรรจุครูคืนถิ่นกว่า 2,600 อัตรา ภายใน 4 ต.ค.นี้

บรรจุครูคืนถิ่นกว่า 2,600 อัตรา ภายใน 4 ต.ค.นี้

บรรจุครูคืนถิ่นกว่า

หลัง สพฐ.มีหนังสือคำสั่งเลื่อนบรรจุครูคืนถิ่น กว่า 2,600 อัตรา เพื่อรอการพิจารณาคืนอัตราข้าราชการครูที่เกษียณปี 2562
แล้วเสร็จ ล่าสุด บอร์ด ก.ค.ศ.ไฟเขียวบรรจุนักศึกษาทุนครูคืนถิ่น 2,681 ราย เรียกบรรจุทันที่ 4 ต.ค.นี้ พร้อมคืนอัตรากำลังเกษียณ
อายุราชการให้ สพฐ.จำนวน 23,086 อัตรา บาคาร่า

บรรจุครูคืนถิ่นกว่า

วันที่ 3 ต.ค.2562 วานนี้นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยหลังการประชุมร่วมกับคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ ก.ค.ศ. กรณีชะลอการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี 2562 หรือครูคืนถิ่น จำนวน 2,681 คน ออกไป จากปกติที่จะต้องบรรจุในวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี จนกว่า ก.ค.ศ.จะมีมติจัดสรรคืนอัตราว่างแล้วเสร็จ ทำให้เกิดความกังวลว่าหากระยะเวลารอบรรจุนาน อาจกระทบสิทธิการรับราชการ ล่าสุดที่ประชุมมีมติจัดสรรคืนอัตราว่าง เพื่อบรรจุครูกลุ่มนี้ทั้งหมด 2,681 คน ในตำแหน่งครูผู้ช่วยภายในวันที่ 4 ตุลาคมนี้

บรรจุครูคืนถิ่นกว่า

ส่วนการประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นการให้แนวทางการทำงานในปีงบประมาณ 2563 โดยเน้นการบริหารจัดการงบประมาณภายในกระทรวงให้มีประสิทธิภาพ เช่น การขอความร่วมมืองดการดูงานต่างประเทศ 1 ปี ลดการอบรมสัมมนา จัดกิจกรรมที่สามารถทดแทนได้ด้วยเทคโนโลยี รวมทั้งทบทวนการใช้งบประมาณและตำแหน่งงานที่ซ้ำซ้อน เพื่อให้การบริหารจัดการงานภายในกระทรวง มีความเป็นเอกภาพมากขึ้น

ขณะที่แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ในปีงบประมาณ 2562-2565 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำชับให้คณะกรรมการ แต่ละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด…

ฝนตกส่งผลอากาศ

ฝนตกส่งผลอากาศ กทม. ดีขึ้น ค่าฝุ่นขนาดเล็กลดลงทุกจุด ยกเว้นเขตบางคอแหลม

ฝนตกส่งผลอากาศ กทม. ดีขึ้น ค่าฝุ่นขนาดเล็กลดลงทุกจุด ยกเว้นเขตบางคอแหลม

ฝนตกส่งผลอากาศ กทม. ดีขึ้น ค่าฝุ่นขนาดเล็กลดลงทุกจุด

ฝนตกส่งผลอากาศ

กรมควบคุมมลพิษรายงานคุณภาพอากาศประจำวันที่ 2 ต.ค. 2562 จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล หลังมีฝนตกลงมาอย่างหนักช่วงค่ำวานนี้ส่งผลดีกับสภาพอากาศในทุกพื้นที่ ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กลดลงเกือบทุกจุดยกเว้นที่ เขตบางคอแหลม กทม. บาคาร่า

วันที่ 2 ต.ค.2562 รายงานคุณภาพอากาศวันนี้พบว่า ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ตรวจวัดได้ระหว่าง 19 – 52 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พบเกินมาตรฐาน 1 พื้นที่ (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) บริเวณเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ปริมาณฝุ่นละอองลดลงจากวันก่อนหน้าทุกพื้นที่ คุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางถึงดีมาก

ฝนตกส่งผลอากาศ

กรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่า ช่วงวันที่ 1 – 3 ตุลาคม 2562 จะมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ โดยเฉพาะช่วงบ่าย – ค่ำ ซึ่งจะช่วยให้สถานการณ์ฝุ่นดีขึ้น การป้องกันด้านสุขภาพตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข ขอให้ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว ในพื้นที่ที่ฝุ่นละอองเกินมาตรฐานควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรม หรือออกกำลังกายกลางแจ้ง หากจำเป็นต้องออกนอกบ้านเป็นเวลานาน ควรสวมหน้ากากอนามัย เพื่อเป็นการป้องกันฝุ่นละออง รวมถึงป้องกันโรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจ ซึ่งเป็นไปตามหลักการป้องกันไว้ก่อน

ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้นำเสนอแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 โดยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำรายละเอียดกิจกรรม โครงการและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวต่อไป

ฝนตกส่งผลอากาศ

ขณะที่กรมควบคุมมลพิษกำหนดจัดการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” ในการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานรับมือสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เรื่องการสื่อสารทำความเข้าใจเรื่องฝุ่นละออง PM2.5 ในวันที่ 2 ต.ค. 2562 และการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานในควบคุมกำกับ ดูแลแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองและลดการระบายฝุ่นละอองออกสู่บรรยากาศในวันที่ 3 ต.ค. 2562…

ประโยชน์

ประโยชน์ ของการคิดบวก

ประโยชน์ ของการคิดบวก

ประโยชน์ ของการคิดบวก

ประโยชน์

ความคิดเชิงบวก มันฟังดูง่าย แต่บ่อยครั้งไม่ใช่เรื่องง่าย ชีวิตของเราจะออกมาเป็นอย่างไรนั้น มันมีอิทธิพลมาจากนิสัยใจคอเราทั้งสิ้น บาคาร่า

แม้แต่พระพุทธเจ้าเคยกล่าวไว้ว่า “เราเป็นในสิ่งที่เราคิด” นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมการเลือกคิดเชิงบวก
และทัศนคติในแง่ดีจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก และต่อไปนี้คือ ประโยชน์ของการคิดบวก

จิตใจหรือความคิดเชิงบวกจะดึงดูดกิจกรรมเชิงบวก

ประการแรกถ้าเราตัดสินใจที่จะกลายเป็นคนดีเราสามารถทำสิ่งที่เรียกว่า “กฎแห่งการดึงดูด”
เพื่อประโยชน์ของเรา หลักการสำคัญของกฎดึงดูดคือ “ดึงดูดสิ่งที่เหมือนกัน” ลองจินตนาการดูว่า
หากคุณคิดบวกในการใช้ชีวิต จะมีสิ่งดีๆวิ่งเข้าหาคุณมากแค่ไหน!

ความสัมพันธ์ที่เข้ากันได้ดี

เมื่อคุณเลือกที่จะคิดบวก คุณจะเริ่มสังเกตเห็นคนมากมายที่มีคุณภาพ และคิดบวกเช่นคุณ และเริ่มเพิกเฉย
ต่อสิ่งไม่ดีของเขา และจากนั้นคุณจะเริ่มสร้างอะไรดีๆ มิตรภาพดีๆ การคิดแบบนี้จะสามารถสร้างอะไรดีๆ
และบรรยากาศที่เป็นบวกรอบตัวคุณ

ความประทับใจครั้งแรกที่ดีขึ้น

ถ้าคุณคิดบวกเป็นสำคัญ คุณก็จะสร้างความประทับใจครั้งแรกที่ดี คนมักจะประทับใจมีบุคลิกที่เป็นมิตร
และความประทับใจครั้งแรกที่ดีอาจมีผลกระทบอย่างมากต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ในอนาคตของคุณ

สุขภาพที่สดใส

ดีต่อสุขภาพของคุณ แม้แต่การศึกษาทางวิทยาศาสตร์หลายๆแห่ง
ได้แสดงให้เห็นว่าคนที่มี สิ่งแวดล้อมดีๆมีแนวโน้มที่จะทนทุกข์ทรมานจากภาวะซึมเศร้าน้อยมากกว่าคนที่คิดลบ
ในหลาย ๆ กรณีความคิดที่ไม่ดีเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตและแม้กระทั่งคำว่า “การตาย” หมายความว่า
บุคคลนั้นไม่สบายใจ … เพียงเปลี่ยนความคิดของคุณและคุณจะเปลี่ยนชีวิตของคุณ นั่นคือเหตุผลที่การดูแล
ความคิดของเราคือการดูแลสุขภาพของเรา!

กุญแจสู่ความสำเร็จ

คนที่คิดบวกมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าคนที่มักคิดลบ เมื่อคุณจะใช้ความคิดเชิงบวกในชีวิต
ของคุณ คุณจะสังเกตเห็นว่าความสำเร็จกลายเป็นเรื่องง่ายและไม่ยากเท่าที่หลายคนคิด

ไม่เครียดอีกแล้ว

สาเหตุหลักของความเครียดคือความกังวลและความคิดเชิงลบ ถ้าเราคิดถึงเรื่องนี้ต่อไป เราจะรู้ว่าความเครียด
ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ แต่ตรงกันข้ามมันจะทำให้เราหมดหนทางได้ คนที่คิดบวกจะเอาชนะความเครียดได้ง่ายขึ้น
เมื่อคุณเริ่มที่จะเพิ่มปริมาณของความคิดที่ดีๆ ความเครียดจะค่อยๆออกจากชีวิตของคุณ และหายไปเลย

ความคิดเชิงบวกและมีทัศนคติในแง่ดีจะทำให้ทุกปัญหาของคุณกลายเป็นโอกาส

การคิดลบสามารถทำให้คนตาบอดได้ ถ้าคุณเปลี่ยนความคิดของคุณจากคนทัศนะคติลบๆ ไปเป็นคนคิดบวก
คุณก็จะมองเห็นอะไรมากขึ้น เช่น ขวดน้ำครึ่งขวด คุณจะเห็นว่ามันอีกครึ่งหนึ่งก็เต็มแล้ว มากกว่า เห็นมันอีกครึ่งหนึ่ง
ก็หมดแล้ว คุณจะเริ่มเห็นการแก้ปัญหาและจะเข้าใจว่าทุกปัญหาเป็นโอกาสที่จะเติบโต ปัญหาทั้งหมดสามารถแก้ไขได้
และคุณในที่สุดก็จะสามารถเข้าใจและเห็นทุกสิ่งเป็นโอกาส

คุณจะสังเกตเห็นความปลื้มปิติของสิ่งดีดีในชีวิตของคุณ

บางครั้งคนบางคนลืมที่จะนึกถึงว่า เขาโชคดีแค่ไหนที่ได้มีชีวิตในแบบของเขา พวกเขาคอยตำหนิติเตียนและ
ลืมขอบคุณสิ่งต่างๆในชีวิตของเขา อย่างที่บอกคนเรา จะดึงดูดสิ่งที่เหมือนกัน หรือสิ่งที่คิดเหมือนกันเขาหาตัว
ดังกฎของแรงดึงดูดที่ว่า หากคุณเปลี่ยนจากมองว่า ชีวิตที่ผ่านมาให้อะไรกับคุณบ้าง มากกว่าคอยหาเรื่องตำหนิ
หรือสิ่งไม่ดีที่ผ่านมา มันก็จะทำให้ชีวิตคุณมีคุณค่า และสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความคุณและรู้คุณค่าในชีวิต
ของคุณเป็นอย่างดี

การเพิ่มแรงจูงใจ

ทัศนคติที่ดีจะช่วยกระตุ้นแรงจูงใจของคุณ และคุณจะเริ่มบรรลุเป้าหมายอย่างรวดเร็วและง่ายขึ้น
การมีแรงจูงใจที่แข็งแกร่งเหมือนกับการติด “ปีก”

ความงามจะส่องแสงออกมาจากภายใน

ความคิดเชิงบวกจะทำให้คุณดูสวยขึ้น มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติ: คนที่ยิ้มเป็นมิตรและมีความสุขเป็นแรงดึงดูดให้คนเข้าหา
ความงามภายในของคุณจะส่องแสงและจะปรากฏออกมาสู่นอกอีกด้วย…

สายพันธุ์สัตว์เกือบครึ่งเสี่ยงสูญพันธุ์ภายใน 60 ปี เพราะโลกร้อน

สายพันธุ์สัตว์เกือบครึ่งเสี่ยงสูญพันธุ์ภายใน 60 ปี เพราะโลกร้อน

สายพันธุ์สัตว์เกือบครึ่งเสี่ยงสูญพันธุ์ภายใน 60 ปี

สายพันธุ์สัตว์เกือบครึ่งเสี่ยงสูญพันธุ์ภายใน
ถ้าแก้ปัญหาโลกร้อนไม่ได้ ช้าง แพนด้า และอีกหลายสายพันธุ์อาจหายไปจากโลก บาคาร่า

องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล หรือ WWF ได้เผยแพร่ผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย East Anglia, มหาวิทยาลัย James Cook และองค์กรนอกภาครัฐซึ่งจับมือกันสำรวจและศึกษาพื้นที่สำคัญ 35 แห่งทั่วโลกที่มีความโดดเด่นในเชิงระบบนิเวศและเป็นถิ่นอาศัยทางธรรมชาติสำคัญของสิ่งมีชีวิต เช่น พื้นที่ลุ่มแม่น้ำแอมะซอน มาดากัสการ์ รวมถึงบริเวณลุ่มแม่น้ำโขง พบว่าถ้าอุณหภูมิโลกยังคงเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่เหล่านี้ สัตว์ป่าท้องถิ่นจะได้รับผลกระทบอย่างมาก

สายพันธุ์สัตว์เกือบครึ่งเสี่ยงสูญพันธุ์ภายใน
คาดว่าถ้าอุณหภูมิโลกขยับขึ้นอีก 4.5 องศาเซลเซียส เกือบ 50% ของสายพันธุ์สัตว์ที่อาศัยตามธรรมชาติอาจสูญพันธุ์ภายในปี 2623 หรือประมาณ 60 ปีนับจากนี้

แต่ถึงจะรักษาอุณหภูมิโลกไม่ให้สูงเกิน 2 องศาตามที่กำหนดในข้อตกลงปารีสได้ ผลการศึกษานี้ก็เชื่อว่าสัตว์เกือบ 25% สายพันธุ์ใน 35 พื้นที่ที่ว่านี้ก็ยังเสี่ยงจะต้องสูญพันธุ์อยู่ดี

สายพันธุ์สัตว์เกือบครึ่งเสี่ยงสูญพันธุ์ภายใน
ผลการศึกษาพบว่าสัตว์ที่มีความเสี่ยงสูญพันธุ์คือสัตว์ที่ไม่ย้ายถิ่นอาศัย เช่น ช้างแอฟริกา แพนด้า แต่สำหรับสัตว์ที่ย้ายถิ่นได้ไกล ๆ แม้จะได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนน้อยกว่า แต่ก็ยังเสี่ยงจะต้องเผชิญอุปสรรคในการปรับตัวให้เข้ากับที่อยู่ใหม่ “ดีที่สุดคือสัตว์ควรได้อยู่ในที่ที่พวกมันคุ้นชิน สัตว์สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศได้ก็จริง แต่ความสามารถในการปรับตัวของแต่ละสายพันธุ์ไม่เท่ากัน” Jeff Price โฆษก WWF กล่าว

นักวิชาการระบุว่าจริง ๆ แล้วผลกระทบที่มีต่อสัตว์โดยตรงไม่ได้มีแค่ปัญหาโลกร้อน การตัดไม้ทำลายป่าและอีกหลายปัจจัยก็ส่งผลกระทบต่อสัตว์เช่นกัน…

คอหวยไม่กลัวฝน

คอหวยไม่กลัวฝน แห่ขอ “เลขเด็ด” กุมารทองจุกดำ พ่อค้าบอกหาซื้อไม่ได้แล้ว

คอหวยไม่กลัวฝน แห่ขอ “เลขเด็ด” กุมารทองจุกดำ พ่อค้าบอกหาซื้อไม่ได้แล้ว

คอหวยไม่กลัวฝน แห่ขอ “เลขเด็ด” กุมารทองจุกดำ

คอหวยไม่กลัวฝน
นักเสี่ยงโชคไม่กลัวฝน แห่ขอ “เลขเด็ด” กุมารทองจุกดำ แน่น “วัดสว่างอารมณ์” พ่อค้ายิ้มบอกหมดเกลี้ยงแผงแล้ว ขณะที่ “อ.แป๊ะ” เตือนอย่าหลงงมงายกับสิ่งที่มองไม่เห็น บาคาร่า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ วัดสว่างอารมณ์ ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี บรรดานักเสี่ยงโชคยังหลั่งไหลกันมาวัดอย่างต่อเนื่องถึงแม้จะมีฝนโปรยปรายลงมา โดยเดินทางมาหาโชคหาลาภกันอย่างเนืองแน่น โดยเฉพาะที่ด้านล่างศาลาการเปรียญ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ “กุมารทองจุกดำ” ซึ่งมีสาธุชนมารุมล้อมจุดธูปไหว้ขอพร บางรายถือน้ำหวาน, น้ำอัดลม ของเล่นไม่ว่าจะเป็นปืน, รถเด็กเล่น, เสื้อผ้าชุดทหารและของเล่นอื่นๆ จำนวนมาก จนด้านหน้าและด้านข้างรูปปั้น กุมารทองจุกดำ เต็มไปด้วยของเล่นเด็ก

ขณะที่ นักเสี่ยงโชคยังได้นิมนต์ อาจารย์แป๊ะ มาประกอบพิธีบวงสรวงขอพรเปิดขุมทรัพย์รับโชค กุมารทองจุกดำ ทำให้ผู้คนที่มากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดที่ทราบข่าวต่างมาเข้าร่วมพิธีกันอย่างมากมาย ก่อนทำพิธีบวงสรวง อ.แป๊ะ ได้กล่าวเตือนผู้มากราบไหว้ว่า “ให้ใช้วิจารณญาณ อย่าหลงงมงายกับสิ่งที่มองไม่เห็น โชคลาภขึ้นอยู่กับวาสนาของแต่ละคน”

จากนั้น ใช้เวลาประกอบพิธี 1 ชม. เมื่อเสร็จสิ้นผู้เข้าร่วมพิธี ต่างกราบขอพรกุมารทองจุกดำ บางรายก็เขย่าเซียมซี บางรายก็เดินไปบนประทัดจุดเพื่อให้ได้โชคลาภตามที่ขอเสียงดังสนั่นไปทั่ววัด จากนั้นก็เดินมาเสี่ยงโชคหาซื้อลอตเตอรี่ตามแผง ที่ตั้งเรียงรายกันโดยส่วนใหญ่หาซื้อหวยเลข 24 และเลขเวลาประกอบพิธี 258 จนเกลี้ยงหมดทุกแผง

นางจำเศียร สาลีพันธ์ อายุ 54 ปี เผยว่า เดินทางมาที่วัดสว่างอารมณ์เป็นครั้งแรก ได้ยินข่าวว่าที่วัดมีคนถูกหวยกันบ่อย เลยอยากรวยบ้าง พอมาถึงเป็นเรื่องโชคดีที่ อาจารย์แป๊ะ ประกอบพิธีบวงสรวง เลยได้เข้าร่วมพิธีไปด้วย พร้อมกับเขย่าเซียมซีบนบอกกล่าว กุมารทองจุกดำ ไว้หากได้โชคจะมาแก้บนใหญ่ให้ซื้อขุดไทยกุมารมาให้ ส่วนเลขที่เขย่าเซียมซีขออุบไว้ เพราะเขาห้ามบอกกันหาไม่เลขจะเคลื่อน.…

เมย์

เมย์ น้องสาว เหม เผยสภาพจิตใจครอบแย่ ไม่คิดพี่ชายจะจบชีวิตแบบนี้

เมย์ น้องสาว เหม เผยสภาพจิตใจครอบแย่ ไม่คิดพี่ชายจะจบชีวิตแบบนี้

เมย์ น้องสาว เหม เผยสภาพจิตใจครอบแย่

เมย์
เป็นเรื่องที่ช็อควงการบันเทิงอีกหนึ่งเรื่องสำหรับกรณีการจากไปของหนุ่มเหม ภูมิภาฑิต วัย 31 ปี ที่คิดสั้นลาโลกไปด้วยการดับชีวิตตัวเอง ผูกคอเสียชีวิตบนห้องพักในคอนโดย่านลาดปลาเค้า หลังจากมีอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้า โดยบรรยากาศในพิธีรดน้ำศพก็มีเหล่าดารามาร่วมไว้อาลัยมากมาย ด้านสาวเมย์ ณัฐนพิน น้องสาวแท้ๆของหนุ่มเหม ก็เปิดใจถึงการสูญเสียพี่ชายในครั้งนี้ว่า บาคาร่า

ทราบอาการป่วยพี่ชายรู้ว่าอีกฝ่ายไปหาหมอมา 2-3 ครั้ง ไม่คิดว่าเขาจะตัดสินใจแบบนี้ รู้เรื่องข่าวมาบ้างแต่เขาไม่เคยพูดกับครอบครัว ไม่รู้เขาหนักใจเรื่องอะไรบ้าง ตัวเงิน 15 ล้านตนก็เพิ่งรู้เหมือนกัน ส่วนใหญ่พี่ชายคุยกับตนแค่ทำอะไร,กินข้าวยังปกติ ที่มดดำพูดในรายการว่าค้ำประกันให้เพื่อนจนเป็นหนี้ เรื่องนี้ยังไม่ได้คุยกับทางมดดำเลย ด้านสภาพจิตใจพ่อแม่ตอนนี้แย่ก็ได้แต่กอดกันให้กำลังใจ

ส่วนทางด้าน โม พัชรกันย์ ผู้จัดการส่วนตัว เชื่อว่า เหมจากไปเพราะอาการโรคซึงเศร้าที่รักษา เคยไปพบแพทย์และกินยา ไม่ทราบว่าเหมมีปัญหาด้านการเงิน ส่วนปัญหาด้านงานในวงการไม่มีแน่นอนเพราะตอนนี้งานของเหมกำลังไปได้ดี

โดยบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมศพเหม ที่วัดลาดปลาเค้า ศาลา 12 และจะมีพิธีฌาปนกิจวันที่ 29 กันยายน

น้ำจากสระแก้วหนุนซ้ำ

น้ำจากสระแก้วหนุนซ้ำ ตลาดเก่ากบินทร์บุรีน้ำสูงขึ้น

น้ำจากสระแก้วหนุนซ้ำ ตลาดเก่ากบินทร์บุรีน้ำสูงขึ้น

น้ำจากสระแก้วหนุนซ้ำ ตลาดเก่ากบินทร์บุรีน้ำสูงขึ้น

น้ำจากสระแก้วหนุนซ้ำ

ขยายวงกว้างไปอีก 2 อำเภอชาวปราจีนบุรีอ่วม! หลังมวลน้ำจากสระแก้วหนุนเติมน้ำในแม่น้ำปราจีนลิ้นตลิ่ง ส่งผลให้ระดับน้ำที่ท่วมชุมชนตลาดเก่ากบินทร์บุรีเพิ่มสูงขึ้น ล่าสุดขยายพื้นที่ท่วมไปอีก 2 อำเภอ  บาคาร่า

วันที่ 26 ก.ย.2562 สถานการณ์น้ำท่วม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เริ่มวิกฤตโดยเฉพาะที่ชุมชนตลาดเก่ากบินทร์บุรี ระดับน้ำสูงขึ้นชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายทรัพย์สินมีค่าขึ้นไว้ที่บริเวณชั้นบนของบ้าน รถยนต์ และรถจักยานยนต์ ต้องเอาขึ้นมาไว้ริมถนน นอกจากนั้นถนนระหว่าง หมู่ที่ 5 บ้านเขาดิน ต.หาดนางแก้ว ที่สามารถวิ่งเข้าออกไปยังตลาดเทศบาลกบินทร์บุรี และตลาดหน้าแพนเวย์ ขณะนี้มีน้ำท่วมขังจึงไม่สามารถให้รถสัจจรไปมาได้ จึงให้ไปใช้เส้นทางอื่นแทน

น้ำจากสระแก้วหนุนซ้ำ

ขณะที่ชุมชนตลาดเก่า เขตเทศบาลกบินทร์บุรี ก็ยังมีปริมาณน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในวันนี้ เนื่องจากมีน้ำทางจังหวัดสระแก้วไหลมาสมทบ ซึ่งหน่วยงานได้เตียมกำลังจากเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานคอยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ถูกน้ำท่วมขังอยู่ภายในบ้านที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยตลอดเวลา

ส่วนเรื่องการใช้ชีวิตประจำของประชาชนในพื้นที่แต่ล่ะชุมชนต้องเดินลุยน้ำเข้าออกบ้าน โดยใช้เรือและเดินลุยน้ำเข้าออกภายในชุมชนซึ่งพบว่าปริมาณน้ำสูงขึ้นบางส่วนก็จะใช้เรือพายในการสัญจรไปมา ซึ่งยังต้องคอยระวังเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆ ที่มากับน้ำจึงเตือนให้ประชาชนที่อยู่จุดเสี่ยงที่เกิดอุทกภัย ให้ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง

จากการตรวจสอบปริมาณน้ำในพื้นที่ชุมชนตลาดเก่าปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น 4 ซม. โดยจุดต่ำสุดยริเวณท้ายตลาด สูงประมาณ 1เมตร30เซ็นติเมตร ส่วนระดับน้ำในต้นน้ำบางปะกง หรือ แม่น้ำปราจีน วัดที่บริเวณหน้าอุตุกบินทร์บุรีอยู่ที่ 9.80 เมตร ใกล้จุดวิกฤต

น้ำจากสระแก้วหนุนซ้ำ
ด้านนายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า เกิดเหตุน้ำไหลหลากในพื้นที่ 2 จังหวัด รวม 5 อำเภอ 18 ตำบล 106 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 931 ครัวเรือน ประกอบด้วย ปราจีนบุรี เกิดเหตุน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี บริเวณชุมชนตลาดเก่า รวม 2 ตำบล 4 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 141 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง สระแก้ว เกิดเหตุน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสระแก้ว อำเภอโคกสูง อำเภออรัญประเทศ และอำเภอวัฒนานคร รวม 16 ตำบล 102 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 790 ครัวเรือน ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำอำเภอเมืองสระแก้ว บริเวณริมคลองพระปรง ระดับน้ำสูงประมาณ 30 – 50 เซนติเมตร ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ…

คนงานประท้วงไม่ได้ค่าแรง

คนงานประท้วงไม่ได้ค่าแรง บริษัทขอทยอยจ่ายอ้างขายของยังไม่ได้

คนงานประท้วงไม่ได้ค่าแรง บริษัทขอทยอยจ่ายอ้างขายของยังไม่ได้

คนงานประท้วงไม่ได้ค่าแรง


วันที่ 24 ก.ย. เวลา 12.00 น. พนักงานของบริษัทผลิตเครื่องครัวแห่งหนึ่ง ใน อ.เมือง จ.ชลบุรี ประมาณ 200 คน รวมตัวประท้วงเนื่องจากโรงงานไม่ได้จ่ายค่าแรงงานทั้งหมด 5 วิกๆ ละ 15 วัน รวมเป็นเงิน 7 ล้านบาท ทำให้คนงานไม่มีเงินค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว ค่าเช่าบ้าน รวมทั้งต้องกู้หนี้ยืมสินจากเงินกู้นอกระบบร้อยละ 10-20 จึงได้มาร้องเรียนนายสมบูรณ์ ผดุงไทยธรรม อดีตนายกเทศมนตรีตำบลเหมือน และที่ปรึกษา อีอีซี ภาคตะวันออก และยังได้มีการชูป้ายประท้วงมีข้อความว่า “ผู้ว่าช่วยผมด้วยครับ เมียผมฆ่าตัวตายใครรับผิดชอบ” “เอาเงินเดือนของเราคืนมา ลูกเมียจะอดตายอยู่แล้ว” “ผู้ว่าช่วยทีคนงานจะอดตายอยู่แล้ว” บาคาร่า

คนงานประท้วงไม่ได้ค่าแรง

การเรียกร้องในครั้งนี้ทางบริษัทได้ต่อรองขอจ่ายเพียง 1 วิกเท่านั้น หลังจากนั้นจะทยอยจ่ายให้ภายหลัง แต่คนงานทั้งหมด 230 คน ยืนยันว่าเงินจำนวนดังกล่าวไม่เพียงพอค่าใช้จ่ายในครอบครัว รวมทั้งหนี้สินที่กู้ยืมมา จึงได้อยากจะให้จ่ายให้ทั้งหมด ซึ่งทางบริษัทอ้างว่าสินค้าที่ส่งไปค้าขายนั้นยังไม่ได้รับเงิน จึงไม่มีเงินจ่ายค่าพนักงาน

คนงานประท้วงไม่ได้ค่าแรง
นายสมบูรณ์กล่าวว่า ตนรับเรื่องร้องเรียนมานานนับเดือนแล้ว พยายามเจรจากับทางผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ซึ่งได้รับการแนะนำให้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงแรงงาน ซึ่งได้มีการเจรจาเบื้องต้นแล้วจะจ่ายให้ 1 วิกก่อน แต่พนักงานไม่ยอม และจะมีการเจรจาอีกครั้งในวันที่ 25 ก.ย.นี้ ซึ่งจะต้องรอดูผลการเจรจาอีกครั้งหนึ่ง ยอมรับว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีส่งผลให้การค้าขายไม่ดีตามไปด้วย

ด้านนายบรรจง อาษานอก อายุ 53 ปี พนักงานฝ่ายผลิตหม้อเคลือบกล่าวว่า จากกรณีที่โรงงานค้างค่าแรงงานนั้น ส่งผลให้นางสุภาพ จันทเสน อายุ 38 ปี ภรรยาของตนเองเครียดจัด เนื่องจากไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าห้อง จึงได้ตัดสินใจดื่มยาฆ่าตัวตายไปเมื่อวันที่ 9 ส.ค.ที่ผ่านมา เงินก็ไม่มีค่าทำศพ พนักงานต้องช่วยกันบริจาคเงินและช่วยค่าทำศพ ยอมรับว่าช่วงนี้พนักงานในโรงงานลำบากมาก เพราะบริษัทไม่ได้จ่ายค่าแรงงานมาแล้ว 5 วิกๆ ละ 15 วัน ซึ่งแต่ละคนเงินเดือนเฉลี่ย 1-2 หมื่นบาทเศษ แต่โรงงานจะจ่ายให้วิกเดียว 5-6 พันบาท ได้รับมาก็ไม่พอใช้หนี้ที่กู้ยืมกันมา อยากโรงงานช่วยเหลือพนักงานด้วยเพราะบางคนทำงานมานาน 10-20 ปี โดยได้ค่าแรงงานวันละ 330 บาท ซึ่งไม่เคยมีการปรับค่าแรงงานแต่อย่างใด

นอกจากนี้พนักงานยังได้เรียกร้องให้ทางโรงงานช่วยเหลือ เนื่องจากการรวมตัวในครั้งนี้ต้องการเพียงเงินค่าแรงของแต่ละคนเท่านั้นที่ทำไป ไม่ใช่เป็นการเรียกร้องขึ้นค่าแรงงานหรือเงินโบนัสแต่อย่างใด ซึ่งการเจรจาที่จะเกิดขึ้นนั้นอยากให้ทางโรงงานเห็นใจพนักงานด้วย…

ยูเนสโก

ยูเนสโก ยกไทยเป็นผู้นำความเสมอภาค ทางการศึกษาของเอเชีย

ยูเนสโก ยกไทยเป็นผู้นำความเสมอภาค ทางการศึกษาของเอเชีย

ยูเนสโก ยกไทยเป็นผู้นำความเสมอภาค ทางการศึกษาของเอเชีย

ยูเนสโก

วันที่ 23 ก.ย.62 ที่ห้องประชุมกรุงเทพ 1 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กับองค์การการศึกษา

วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ กรุงเทพฯ หรือ ยูเนสโก เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

และการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) ทั้งในประเทศไทยและเอเชียแปซิฟิก พร้อมจับมือ

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย ยูเนสโก องค์การยูนิเซฟ

และองค์การช่วยเหลือเด็ก จัดการประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาปวงชนเพื่อการศึกษา

All for Education ระดับภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกในปี 2563 ในโอกาสครบรอบ 30 ปี ปฏิญญาจอมเทียน

เพื่อช่วยกันวางยุทธศาสตร์นับถอยหลัง 10 ปีสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกด้านการศึกษา

ให้สำเร็จภายในปี 2030 บาคาร่า

นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการ กสศ. กล่าวว่า กสศ.และยูเนสโกจะร่วมดำเนินโครงการทั้งด้านวิชาการ และการสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายระดับชาติและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพื่อขจัดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ซึ่งเป็นเจตนารมย์ของผู้นำเกือบ 200 ประเทศที่ต้องการให้เด็กเยาวชนทุกคนเข้าถึงและสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาได้ 100 % และเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือเพื่อการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน

อย่างไรก็ตาม แม้ข้อมูลสถิติจากสถาบันสถิติแห่งยูเนสโก (UIS) แสดงให้เห็นแนวโน้มความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระดับนานาชาติที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง จำนวนเด็กนอกระบบการศึกษา(ระดับประถมศึกษา) ทั่วโลกที่เคยมีจำนวนมากกว่า 100 ล้านคน เมื่อปี 1990 ลดลงเหลือราว 63 ล้านคนในปี 2017 หรือลดลงเกือบร้อยละ 40 แต่ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา จำนวนเด็กนอกระบบการศึกษาทั่วโลกมีอัตราที่ลดลงน้อยมาก แสดงให้เห็นว่าความก้าวหน้าในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาในทศวรรษที่ผ่านมาเริ่มชะลอตัวลง กลุ่มเป้าหมาย 5-10% สุดท้ายยังเข้าไม่ถึงโอกาสทางการศึกษา หรือต้องออกจากการเรียนกลางคัน เพราะปัญหาสภาพเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ ฯลฯ ที่น่ากังวลไปกว่านั้นคือ ตัวเลขเด็กนอกระบบการศึกษาเริ่มกลับมามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นระหว่างปี 2016-2017 อีกครั้ง

ยูเนสโก

สำหรับการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา กลไกภาครัฐแต่ลำพัง ไม่สามารถจัดการให้หมดไปได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ด้วยแนวคิดปวงชนเพื่อการศึกษาหรือ All for Education ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และองค์กรระหว่างประเทศ ช่วยกันออกแบบหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน และหนึ่งในแนวทางที่เป็นวาระซึ่งทั่วโลกกำลังดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง คือการปฏิรูปการศึกษาเชิงพื้นที่ Area Base Education Reform (ABE) ที่ใช้กระบวนการทำงานเชิงพื้นที่ระดมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการลดความเหลื่อมล้ำ สำหรับประเทศไทย กสศ.สนับสนุนให้เกิดขึ้นแล้วใน 20 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง น่าน แพร่ สุโขทัย พิษณุโลก ขอนแก่น มหาสารคาม สุรินทร์ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี นครราชสีมา กาญจนบุรี นครนายก ระยอง สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต ยะลา และ สงขลา เบื้องต้นใช้ยุทธศาสตร์ 2 มาตรการคู่ขนานกันอย่างเป็นระบบ เป็นวงจรการแก้ปัญหาเชิงระบบที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบ iSEE เข้ามาช่วยสนับสนุนด้วย คือ

1.มาตราการป้องกัน (OOSCY Prevention) ไม่ให้หลุดออกนอกระบบการศึกษาด้วยโครงการเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษอย่างมีเงื่อนไข (CCT) ปัจจุบันกสศ.ช่วยขจัดอุปสรรคในการมาเรียนให้เด็กกลุ่มนี้ทั่วประเทศราว 700,000 คน และทุนการศึกษาสายอาชีพสำหรับนักเรียนยากจนจำนวน 2,500 ทุนต่อปี

2.มาตรการแก้ไขเร่งด่วน (OOSCY Correction) โดยกสศ. ร่วมกัน 20 จังหวัด ระดมความร่วมมือหลายภาคส่วนสร้างกลไกช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษา เพื่อค้นหา ส่งต่อให้เด็กส่วนใหญ่กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา หรือฝึกทักษะด้านการศึกษาและอาชีพ ส่วนกลุ่มที่ยังไม่พร้อมคืนสู่ระบบการศึกษา ก็จะเข้าสู่กระบวนการเยียวยา/ ฟื้นฟูจากทีมสหวิชาชีพต่อไป เบื้องต้นในปี 2562 กสศ.สามารถช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้ทันที 5,000 คน จากจำนวนเด็กเยาวชนอายุนอกระบบการศึกษา 670,000 คน (3-17 ปี) ทั่วประเทศ

ยูเนสโก

นายชิเงรุ อาโอยากิ ผู้อำนวยการยูเนสโก ประจำประเทศไทย กล่าวว่า ได้แสดงความเป็นผู้นำในภูมิภาพเอเชียแปซิฟิกเรื่องความเสมอภาคทางการศึกษาด้วยการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อช่วยเหลือเด็กเยาวชนด้อยโอกาสทั้งในและนอกระบบการศึกษา เป็นการสานต่อความเป็นผู้นำของไทยในเอเชียเรื่องการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาตลอดช่วง 30 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่การประชุมระดับโลกด้านการศึกษาเพื่อปวงชน ที่หาดจอมเทียนจนเป็นที่มาของปฏิญญาจอมเทียน ยูเนสโกประทับใจและชื่นชมความมุ่งมั่นทำงานของไทยในการทำให้การศึกษาเป็นสิ่งเสมอภาคสำหรับทุกคน และหวังให้ประเทศในเอเชียรวมถึงประเทศอื่นๆในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกเรียนรู้และเอาไทยเป็นแบบอย่างในการริเริ่มดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านการศึกษา ยูเนสโกเชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะยังคงเป็นผู้นำด้านความเสมอภาคทางการศึกษา และเดินหน้าสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2030 ต่อไป

โดย การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในครั้งนี้ก็เพื่อสนับสนุนให้เกิดการศึกษาที่เท่าเที่ยมเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงระบบการศึกษาได้ นอกจากนั้นยังได้ร่วมมือกันสร้างเครือข่ายในระดับนานาชาติ รวมถึงการริเริ่มโครงการนำร่องในจังหวัดภูเก็ต ยะลา สงขลา และกาญจนบุรี ซึ่งจะช่วยให้เด็กๆที่มีปัญหาขาดโอกาสได้เข้าถึงทางการศึกษา เข้ามาสู่ระบบ และจะมีการจัดทำคู่มือทั้งภาษาไทย ภาษาพม่า และภาษามาเลย์ เพื่อความเข้าใจที่มีมากขึ้น ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะประสบความสำเร็จต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายกระทรวงไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการทำงาน…

หมอแนะพบเด็กป่วยมือเท้าปาก ให้หยุดเรียน 1 สัปดาห์

หมอแนะพบเด็กป่วยมือเท้าปาก ให้หยุดเรียน 1 สัปดาห์

หมอแนะพบเด็กป่วยมือเท้าปาก ให้หยุดเรียน 1 สัปดาห์

หมอแนะพบเด็กป่วยมือเท้าปาก
วันที่ 22 ก.ย. นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงหน้าฝน ยังคงพบว่า มีการระบาดของโรคมือเท้าปากต่อเนื่อง โดยที่จังหวัดลำปาง พบเด็กที่ป่วย 295 ราย จาก 13 อำเภอ บาคาร่า

หมอแนะพบเด็กป่วยมือเท้าปาก

สำนักงานสาธารณสุขลำปาง จึงได้ขอความร่วมมือให้ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และสถานศึกษา ช่วยกันดูแลเด็กในความปกครองอย่างสม่ำเสมอ กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ใช้ช้อนกลาง ให้เด็กล้างมือบ่อยๆ ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล หมั่นทำความสะอาดอุปกรณ์ของใช้ ของเล่น เพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการติดโรคดังกล่าว

หมอแนะพบเด็กป่วยมือเท้าปาก
สำหรับเด็กที่ป่วยเป็นโรคมือเท้าปาก ให้หยุดพักรักษาตัวที่บ้านประมาณ 1 สัปดาห์ หรือจนกว่าจะหายเป็นปกติ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่เด็กคนอื่น หากมีเด็กป่วยในศูนย์เด็กเล็กหรือที่โรงเรียน ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เพื่อเข้าควบคุมป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่กระจาย…